Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Choroba wieńcowa

 • Pozawałowy ubytek w przegrodzie międzykomorowej

  Dr hab. n. med. Jarosław Zalewski przedstawi metody leczenia pacjenta z pozawałowym ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.

 • Leczenie przeciwpłytkowe w OZW bez zwężeń w tętnicach wieńcowych

  Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Czy u chorego z OZW (niestabilna dławica piersiowa) bez istotnych zwężeń w koronarografii należy stosować podwójną terapię przeciwpłytkową?

 • Dlaczego prasugrel stosuje się przy znanej anatomii tętnic wieńcowych?

  Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Dlaczego prasugrel stosuje się przy znanej anatomii tętnic wieńcowych?

 • Tikagrelor, prasugrel czy klopidogrel w leczeniu OZW?

  Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Który lek przeciwpłytkowy jest najskuteczniejszy: tikagrelor, prasugrel czy klopidogrel? Dlaczego stosuje się głównie klopidogrel?

 • Dawkowanie klopidogrelu po NSTEMI

  Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Kiedy w zawale serca bez uniesienia odcinka ST stosować klopidogrel w dawce 300 mg, a kiedy 600 mg?

 • Leczenie przeciwpłytkowe na SOR u pacjenta z podejrzeniem OZW

  Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Jakie leki przeciwpłytkowe podać na szpitalnym oddziale ratunkowym w razie podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego?

 • Od jakiego leku rozpocząć leczenie choroby wieńcowej?

  Prof. Grzegorz Opolski przedstawia rolę farmakoterapii w poprawie rokowania i redukcji dolegliwości u pacjentów z chorobą wieńcową.

 • Co nowego w rozpoznawaniu i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych?

  W 2015 r. ukazały się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS). Zmieniono niektóre zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia w NSTE-ACS w porównaniu z poprzednimi dokumentami – ESC z 2011 (postępowanie w NSTE-ACS) i z 2014 r. (rewaskularyzacja wieńcowa).

 • Jak ocenić rokowanie u pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową?

  Posłuchaj wykładu dr. Przemysława Trzeciaka pt. „Stabilna choroba wieńcowa – skala problemu, epidemiologia, rokowanie”.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2015

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące takich aspektów postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej jak: leczenie przeciwdławicowe po niepełnej rewaskularyzacji wieńcowej, nowe możliwości uzyskania regresji blaszki miażdżycowej, ocena czynnościowa przepływu wieńcowego, optymalne postępowanie w chorobie wielonaczyniowej, czas stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej, rola oznaczenia troponin sercowych oraz rewaskularyzacja wieńcowa w porównaniu z leczeniem zachowawczym.

33 artykułów - strona 1 z 4

Krok po kroku