Migotanie przedsionków


Leczeniem pierwszego wyboru w kontroli częstotliwości rytmu komór u pacjentów z migotaniem przedsionków z towarzyszącą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową są:

Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest