Kurs EKG dla pediatrów

 • Elektrokardiogram noworodka cz. 2

  W artykule omówiono tachykardię zatokową, bradykardię zatokową i bloki serca występujące u noworodków.

 • Elektrokardiogram noworodka cz. 1

  W artykule omówiono technikę badania elektrokardiograficznego u noworodków i prawidłowe wartości zapisu dla tej grupy wiekowej.

 • EKG u dzieci z jadłowstrętem psychicznym

  W odpowiedzi na sugestie Czytelników, kolejny odcinek cyklu poświęcony jest interpretacji zmian w zapisie EKG oraz ich znaczenia u dzieci z jadłowstrętem psychicznym. Choroba ta przebiega z wyniszczającym niedożywieniem organizmu i nierzadko kończy się śmiercią chorego. Istotną grupę objawów zarówno w rozpoznawaniu, jak i leczeniu stanowią objawy kardiologiczne.

 • Swoiste zmiany w niektórych wadach serca cz. 2

  W drugim artykule dotyczącym tej tematyki omówiono charakterystyczne cechy EKG u dzieci z ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej, izolowanym skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej.

 • Swoiste zmiany w niektórych wadach serca cz. 1

  W artykule omówiono charakterystyczne cechy EKG, przedstawiając przykładowe zapisy, u dzieci z przetrwałym przewodem tętniczym, anomalią Ebsteina i atrezją zastawki trójdzielnej.

 • Zaburzenia repolaryzacji – specyfika zapisu EKG u dzieci cz. 2

  W artykule omówiono zmiany pierwotne i wtórne odcinka ST i załamka T u dzieci. Wykorzystano wiele przykładowych elektrokardiogramów.

 • Zaburzenia repolaryzacji – specyfika zapisu EKG u dzieci

  W artykule opisano znaczenie zaburzeń repolaryzacji oraz zasady interpretacji zaburzeń odcinka ST i załamka T u dzieci.

 • Arytmie komorowe cz. 1

  W artykule wyjaśniono na przykładowych EKG, jak odróżnić komorowe pobudzenia zastępcze i przedwczesne. Opisano pobudzenia zsumowane i wtrącone.

 • 8-letnia dziewczynka hospitalizowana z powodu wielokrotnych omdleń w ciągu dnia

  W tym odcinku kursu EKG opisano ciekawy przypadek groźnych dla życia omdleń u kilkuletniej dziewczynki. Kluczem do trafnego ustalenia rozpoznania było dokładne badanie kliniczne dziecka, a EKG pozwoliło opisać jego szczegóły.

 • Bloki przedsionkowo-komorowe i zatokowo-przedsionkowe

  W artykule opisano bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I, II i III stopnia oraz blok zatokowo-przedsionkowy. Podano kryteria ich rozpoznania oraz pokazano przykładowe elektrokardiogramy wykonane u dzieci w różnym wieku z zaburzeniami przewodzenia AV.

38 artykułów - strona 1 z 4

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest