Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Kurs EKG dla pediatrów

 • Swoiste zmiany w niektórych wadach serca cz. 2

  W drugim artykule dotyczącym tej tematyki omówiono charakterystyczne cechy EKG u dzieci z ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej, izolowanym skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej.

 • Swoiste zmiany w niektórych wadach serca cz. 1

  W artykule omówiono charakterystyczne cechy EKG, przedstawiając przykładowe zapisy, u dzieci z przetrwałym przewodem tętniczym, anomalią Ebsteina i atrezją zastawki trójdzielnej.

 • Zaburzenia repolaryzacji – specyfika zapisu EKG u dzieci cz. 2

  W artykule omówiono zmiany pierwotne i wtórne odcinka ST i załamka T u dzieci. Wykorzystano wiele przykładowych elektrokardiogramów.

 • Zaburzenia repolaryzacji – specyfika zapisu EKG u dzieci

  W artykule opisano znaczenie zaburzeń repolaryzacji oraz zasady interpretacji zaburzeń odcinka ST i załamka T u dzieci.

 • Arytmie komorowe cz. 1

  W artykule wyjaśniono na przykładowych EKG, jak odróżnić komorowe pobudzenia zastępcze i przedwczesne. Opisano pobudzenia zsumowane i wtrącone.

 • 8-letnia dziewczynka hospitalizowana z powodu wielokrotnych omdleń w ciągu dnia

  W tym odcinku kursu EKG opisano ciekawy przypadek groźnych dla życia omdleń u kilkuletniej dziewczynki. Kluczem do trafnego ustalenia rozpoznania było dokładne badanie kliniczne dziecka, a EKG pozwoliło opisać jego szczegóły.

 • Bloki przedsionkowo-komorowe i zatokowo-przedsionkowe

  W artykule opisano bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I, II i III stopnia oraz blok zatokowo-przedsionkowy. Podano kryteria ich rozpoznania oraz pokazano przykładowe elektrokardiogramy wykonane u dzieci w różnym wieku z zaburzeniami przewodzenia AV.

 • Preekscytacja w zapisie EKG u dzieci

  W artykule uporządkowano informacje niezbędne do prawidłowego zrozumienia zaburzeń związanych z preekscytacją u dzieci, podano kryteria rozpoznania zespołu Wolffa, Parkinsona i White’a i zespołu Lowna, Ganonga i Levine’a u dzieci oraz omówiono częstoskurcze występujące w zespołach preekscytacji. Tak jak w poprzednich artykułach tekst wzbogacono licznymi elektrokardiogramami.

 • Załamek T i odstęp QT w elektrokardiogramie dziecka

  Zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych z 2009 roku dotyczące interpretacji zapisu EKG słusznie za najtrudniejsze dla kardiologa uznały interpretację zmian załamka T oraz pomiar odstępu QT. Składa się na to wiele czynników. W niniejszym odcinku kursu EKG opisano obowiązujące zasady postępowania oraz przykłady zastosowania w praktyce.

 • Patologiczne przedsionkowe rytmy pozazatokowe cz. 2

  W artykule wyjaśniono jak odróżnić rytm zatokowy od częstoskurczu nadkomorowego, omówiono zasady oceny częstoskurczu na elektrokardiogramie, przedstawiono cechy elektrokardiograficzne tachykardii zatokowej, częstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zespole preekscytacji, nawrotnego częstoskurczu z węzła przedsionkowo-komorowego, ogniskowego częstoskurczu przedsionkowego, trzepotania i migotania przedsionków oraz ektopicznego częstoskurczu węzłowego.

36 artykułów - strona 1 z 4

Krok po kroku

Konferencje i szkolenia

Praktyczny kurs EKG, Warszawa 09.10.2017 - 09.10.2017

NIEKLASYCZNE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO, Kraków, 13.10.2017 - 13.10.2017

USG w intensywnej terapii i stanach krytycznych, Cholerzyn 14.10.2017 - 15.10.2017

Partnerem serwisu jest