Picie kawy a długość życia

04.01.2023
Sophia Antipolis
© 2022 European Society of Cardiology

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Udar mózgu
  • Niewydolność serca
  • Zespół preekscytacji
  • Arytmie komorowe
  • Endarterektomia
  • Migotanie przedsionków
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest