Zasady interpretacji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu u sportowców

Zasady interpretacji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu u sportowców
25.07.2011
Omówienie zaleceń przyjętych przez Sections of Sports Cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz Group of Myocardial and Pericardial Disease of the European Society of Cardiology
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
Eur. Heart J., 2010; 31: 243–259

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest