Automatyczny defibrylator kardiowerter – epidemia XXI wieku. Czy nie przeceniamy stosunku korzyści do ryzyka z posiadania ICD

Automatyczny defibrylator kardiowerter – epidemia XXI wieku. Czy nie przeceniamy stosunku korzyści do ryzyka z posiadania ICD
15.01.2018
Oskar Kowalski (Zabrze)

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest