Najważniejsze zasady zdrowego żywienia

Najważniejsze zasady zdrowego żywienia
29.02.2016
Prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM, Warszawa
Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dr. med. Aleksandra Szczygła, Warszawa

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest