Jak przygotować pacjenta do kardiowersji elektrycznej?

19.05.2021
prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
Klinika Kardiologii z OIOK Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest