79-letnia kobieta po licznych inwazyjnych zabiegach kardiologicznych

Kardiologia. 79-letnia kobieta po licznych inwazyjnych zabiegach kardiologicznych

19.10.2020
lek. Jan W. Pęksa1, lek. Anna Malinowska-Karpiel2, dr hab. n. med. Marek Jastrzębski prof. UJ1, dr hab. n. med. Marek Rajzer prof. UJ1
1 Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii, SP ZOZ w Brzesku

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niewydolność serca
  • Zawał serca
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Koronarografia
  • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
  • Migotanie przedsionków
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest