Osiągnięcia polskich kardiologów

 • Przydatność badania PET/MRI w ocenie pacjentów z TNP

  Jeśli pacjent ma wykonane chociaż jedno badanie PET/MRI, szczególnie tuż po diagnozie, na początku leczenia, wnosi to niezwykle dużo istotnych informacji o rokowaniu długoterminowym u tego pacjenta.

 • TNP i COVID-19

  COVID–19 ma cięższy przebieg u chorych z nadciśnieniem płucnym niż w populacji ogólnej, a skoro tak, należy pacjentów uświadamiać, przekonywać i zalecać szczepienie – mówi dr Maria Wieteska-Miłek.

 • Pamiętajmy o infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

  O doświadczeniu zdobytym w związku z leczeniem 52-letniego pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, z wegetacjami wszystkich czterech zastawek serca i bardzo wysokim ryzykiem operacji serca, opowiada dr Robert Morawiec.

 • Kamień milowy w rozwoju kardiologii i hipertensjologii

  Różnica w wartości ciśnienia tętniczego rzędu 1 mm Hg przekłada się na około 5% ryzyka zgonu. A różnica między ciśnieniem w aorcie i na ramieniu może wynosić nawet kilkanaście mm Hg – mówi prof. Piotr Jankowski.

 • Stentowanie pnia lewej tętnicy wieńcowej – wyniki wieloośrodkowego rejestru

  Publikacja w American Journal of Cardiology z istotnym wkładem polskich badaczy. Wywiad z autorem publikacji prof. dr. hab. n. med. Wojciechem Wojakowskim, specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych, kardiologiem interwencyjnym, w cyklu „Osiągnięcia polskich kardiologów”.

 • Hipercholesterolemia rodzinna – perspektywa globalna

  W „The Lancet” ukazała się publikacja z istotnym wkładem polskich badaczy. Wywiadu na jej temat udzielił portalowi MP.PL współautor publikacji dr Krzysztof Chlebus, internista, adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Sponsorem serwisu jest