Postępy w kardiologii

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2021/2022

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących zaburzeń rytmu serca, które ukazały się w 2021 i na początku 2022 roku, m.in. badania FitBit Heart Study, LOOP, RACE 3.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W 2021 roku opublikowano wiele badań z randomizacją dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. W artykule przedstawiamy subiektywne podsumowanie najważniejszych według nas badań z randomizacją, które mogą mieć istotny wpływ na postępowanie kliniczne.

 • Przewlekłe zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W artykule omówiono m.in. badanie AMPLIFiED, ADAPTABLE, MASTER DAPT, metaanalizę dotyczącą skuteczności leczenia kolchicyną i badanie COLOR.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2020/2021

  W okresie pandemii COVID-19 opublikowano wiele interesujących badań z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego. Do niniejszego przeglądu wybraliśmy te badania, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na codzienną praktykę i skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego.

 • Niewydolność serca – postępy 2020/2021

  Ostatnie lata to okres niesłabnącego zainteresowania niewydolnością serca, co nie tylko się przekłada na lepsze poznanie mechanizmów patofizjologicznych, ale ma także ważne praktyczne implikacje kliniczne w aspekcie poprawy rozpoznawania i leczenia.

 • Ostre zespoły wieńcowe

  Najważniejszym wydarzeniem 2020 roku w wymiarze nie tylko medycznym, ale też społecznym i gospodarczym była pandemia COVID-19. Odnotowano w tym okresie wyraźne zmniejszenie liczby procedur diagnostycznych i leczniczych, także u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2020

  W 2020 roku ukazały się interesujące publikacje dotyczące leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacji u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi.

 • Niewydolność serca – postępy 2019/2020

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących niewydolności serca, które ukazały się od 7.05.2019 do 30.08.2020 r., m.in. badania DAPA-HF, EMPEROR-Reduced oraz praktyczny algorytm postępowania w zastoju towarzyszącym ostrej niewydolności serca.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2019/2020

  Publikacja omawia m. in. dokument przygotowany przez Dział Analiz i Strategii Centrali NFZ, przedstawiający liczbę chorych na nadciśnienie tętnicze, korzystanie przez nich ze świadczeń zdrowotnych, a także sposób leczenia i przestrzeganie zaleceń.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2019/2020

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, komorowych zaburzeń rytmu serca, COVID-19 i zaburzeń rytmu serca oraz stanowisk ekspertów, które ukazały się od 1.04.2019 r. do 10.05.2020 r.

77 artykułów - strona 1 z 8
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest