Postępy w kardiologii

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2022/2023

  W artykule przedstawiono podsumowanie najważniejszych badań opublikowanych od 14.04.2022 r. do 11.04.2023 r.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2022/2023

  Ostatnie 12 miesięcy w nadciśnieniu tętniczym to przede wszystkim czas oczekiwania na nowe wytyczne European Society of Hypertension, przygotowywane pod kierunkiem prof. Giuseppe Mancia oraz prof. Reinholda Kreutza, a które zostały ogłoszone w drugiej połowie czerwca podczas kongresu ESH w Mediolanie. W pracach komitetu wykonawczego do spraw wytycznych brał również udział prof. Andrzej Januszewicz, obecny Sekretarz ESH.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2022/2023

  W 2022 roku opublikowano wiele badań klinicznych dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. W artykułe przedstawiamy subiektywne podsumowanie najważniejszych badań, które mogą mieć istotny wpływ na postępowanie kliniczne.

 • Przewlekłe zespoły wieńcowe – postępy 2022

  Przedstawiamy najważniejsze doniesienia dotyczące diagnostyki, leczenia farmakologicznego i inwazyjnego przewlekłych zespołów wieńcowych.

 • Niewydolność serca – postępy 2021/2022

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 26.07.2021 r. do 31.08.2022 r.

 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2021/2022

  W opublikowanych w 2021 roku nowych wytycznych 13 europejskich towarzystw naukowych dotyczących profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych wprowadzono istotne zmiany, z których najważniejsza dotyczy oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2021/2022

  Z okresu od sierpnia 2021 do czerwca 2022 wybraliśmy kilkanaście dokumentów i badań, które mogą pomóc w powrocie do skutecznej terapii NT.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2021/2022

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących zaburzeń rytmu serca, które ukazały się w 2021 i na początku 2022 roku, m.in. badania FitBit Heart Study, LOOP, RACE 3.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W 2021 roku opublikowano wiele badań z randomizacją dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. W artykule przedstawiamy subiektywne podsumowanie najważniejszych według nas badań z randomizacją, które mogą mieć istotny wpływ na postępowanie kliniczne.

 • Przewlekłe zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W artykule omówiono m.in. badanie AMPLIFiED, ADAPTABLE, MASTER DAPT, metaanalizę dotyczącą skuteczności leczenia kolchicyną i badanie COLOR.

86 artykułów - strona 1 z 9
Materiały sponsora

Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet – wyzwania i rozwiązania

Nadciśnienie tętnicze a aktywność seksualna

dr hab. n. med. Jacek Wolf
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nebiwolol – jakie widzę dla niego miejsce dzisiaj?

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Bisoprolol – jakie widzę dla niego miejsce dzisiaj?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Historyczny rozwój leków beta-adrenolitycznych

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Złote Molekuły wśród β-adrenolityków

prof. dr. hab. med. Krzysztof Narkiewicz
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Ostra niewydolność serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023

Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CMKP, CSK MSWIA

Przewlekła niewydolność serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
I Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Nowa definicja i klasyfikacja niewydolności serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2021-2023
Prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak
I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wirtualny pacjent – sprawdź, czy właściwie leczysz chorego z licznymi czynnikami ryzyka

Sponsorem serwisu jest