Postępy w kardiologii

 • Ostre zespoły wieńcowe

  Najważniejszym wydarzeniem 2020 roku w wymiarze nie tylko medycznym, ale też społecznym i gospodarczym była pandemia COVID-19. Odnotowano w tym okresie wyraźne zmniejszenie liczby procedur diagnostycznych i leczniczych, także u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2020

  W 2020 roku ukazały się interesujące publikacje dotyczące leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacji u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi.

 • Niewydolność serca – postępy 2019/2020

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących niewydolności serca, które ukazały się od 7.05.2019 do 30.08.2020 r., m.in. badania DAPA-HF, EMPEROR-Reduced oraz praktyczny algorytm postępowania w zastoju towarzyszącym ostrej niewydolności serca.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2019/2020

  Publikacja omawia m. in. dokument przygotowany przez Dział Analiz i Strategii Centrali NFZ, przedstawiający liczbę chorych na nadciśnienie tętnicze, korzystanie przez nich ze świadczeń zdrowotnych, a także sposób leczenia i przestrzeganie zaleceń.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2019/2020

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, komorowych zaburzeń rytmu serca, COVID-19 i zaburzeń rytmu serca oraz stanowisk ekspertów, które ukazały się od 1.04.2019 r. do 10.05.2020 r.

 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2019/2020

  W Polsce w latach 1990–2016 częstość zgonów spowodowanych udarem mózgu zmniejszyła się o 49%, udarów o 7,4%, a DALY o 48%. W rankingu krajów europejskich Polska pod względem zmniejszenia częstości zgonów spowodowanych udarem mózgu znajduje się znacznie poniżej średniej dla krajów Europy Zachodniej, nieco powyżej średniej dla Europy Środkowej i znacznie powyżej średniej dla Europy Wschodniej.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2019

  W 2019 roku opublikowano wiele badań klinicznych z randomizacją dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Objętość niniejszego artykułu nie pozwala na przedstawienie wszystkich ważnych RCT, skupimy się więc na omówieniu tych, które naszym zdaniem mogą mieć istotny wpływ na praktykę kliniczną.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2019

  W 2019 roku opublikowano liczne doniesienia dotyczące diagnostyki i leczenia stabilnej choroby wieńcowej (ChW). W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę na zmianę nazewnictwa, którą przyniosły nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), ogłoszone pod koniec sierpnia 2019 roku.

 • Niewydolność serca – postępy 2018/2019

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 1.06.2018 r. do 6.05.2019 r.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2018/2019

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

72 artykuły - strona 1 z 8

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest