Wytyczne i stanowiska

Zobacz najnowsze więcej

COVID-19 i choroby sercowo-naczyniowe więcej

Choroba wieńcowa stabilna więcej

Choroby aorty więcej

 • Ostry zespół aortalny
  Ostry zespół aortalny
  Profesor Mariusz Kuśmierczyk przedstawia sposoby leczenia pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty oraz trudności wynikające z leczenia przeciwpłytkowego tych pacjentów.
 • Jak postępować w rozwarstwieniu aorty u ciężarnej?
  Jak postępować w rozwarstwieniu aorty u ciężarnej?
  Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach przedstawia czynniki ryzyka, metody zapobiegania i postępowania u ciężarnych z rozwarstwieniem aorty.

Choroby osierdzia więcej

Choroby sercowo-naczyniowe u ciężarnych więcej

Choroby tętnic obwodowych więcej

Cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe więcej

Infekcyjne zapalenie wsierdzia więcej

Kardiologia sportowa więcej

Kardiomiopatia przerostowa więcej

Komorowe zaburzenia rytmu i nagła śmierć sercowa więcej

Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami więcej

Leki przeciwpłytkowe więcej

Migotanie przedsionków więcej

Nadciśnienie tętnicze więcej

Nadkomorowe zaburzenia rytmu więcej

Omdlenia więcej

 • Diagnostyka pacjenta po omdleniu
  Diagnostyka pacjenta po omdleniu
  Prof. Sebastian Stec omawia algorytm diagnostyczny u pacjenta po epizodzie omdlenia.
 • Omdlenia – nowości w rozpoznawaniu i leczeniu
  Omdlenia – nowości w rozpoznawaniu i leczeniu
  W nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących postępowania w omdleniach podkreślono, że u wszystkich chorych w ramach oceny wstępnej należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe (z uwzględnieniem pomiaru ciśnienia tętniczego w pozycji stojącej) i wykonać standardowy EKG. U chorych obciążonych dużym ryzykiem, z podejrzeniem omdlenia arytmicznego należy rozpocząć natychmiastowe monitorowanie EKG (w łóżku lub telemetrycznie).

Ostra i przewlekła niewydolność serca więcej

Ostra zatorowość płucna więcej

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST więcej

Ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST więcej

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych więcej

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego więcej

 • Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2018
  Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2018
  U chorych z niewydolnością serca i chorobą wieńcową (ChW) uznanych za potencjalnie kwalifikujących się do rewaskularyzacji wieńcowej przed decyzją o rewaskularyzacji można rozważyć wykorzystanie nieinwazyjnych obrazowych badań obciążeniowych – rezonansu magnetycznego (MR) serca, echokardiografii obciążeniowej, tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu lub pozytonowej tomografii emisyjnej – w celu oceny niedokrwienia mięśnia sercowego i jego żywotności.
 • Zmiany w wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego
  Zmiany w wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego
  W 2018 roku opublikowano wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego, w których omówiono wskazania, ograniczenia i wyniki leczenia z zastosowaniem obu metod rewaskularyzacji (przezskórnej interwencji wieńcowej [PCI] i metody chirurgicznej – pomostowania aortalno-wieńcowego [CABG]) w różnych populacjach chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych.

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca więcej

Uniwersalna definicja zawału serca więcej

Wady zastawkowe serca więcej

Archiwum więcej

 • Toksyczność sercowo-naczyniowa leczenia przeciwnowotworowego
  W artykule przedstawiono sercowo-naczyniowe powikłania leczenia przeciwnowotworowego, takie jak: dysfunkcja mięśnia sercowego i niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba tętnic obwodowych, nadciśnienie płucne, choroby osierdzia, płyn w jamie opłucnej i dysfunkcja układu autonomicznego, oraz działania kardioprotekcyjne.
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2015. Krytyczne spojrzenie od wewnątrz
  Autor omawia aktualne polskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym, w tym główne zalecenia, m.in. dotyczące: diagnostyki, rozpoczynania farmakoterapii, docelowych wartość ciśnienia tętniczego, wyboru leku hipotensyjnego, terapii skojarzonej oraz indywidualizacji leczenia, zwracając jednocześnie uwagę na zalecenia budzące kontrowersje.
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest