Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne we współpracy z 13 innymi towarzystwami lekarskimi w 2021 roku opublikowało nowe zalecenia dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Prof. Zbigniew Gąsior omawia najważniejsze z nich, jak: stosowanie diety śródziemnomorskiej, aktywne leczenie nikotynizmu i nieużywanie e-papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu, tłuszczów trans oraz mięsa, umiarkowana lub intensywna aktywność fizyczna oraz wykonywanie ćwiczeń oporowych.

Prof. Harriette Van Spall przedstawia trzy najważniejsze zasady w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca: (1) rozpoznawanie stanów i chorób zwiększających ryzyko niewydolności serca i ich odpowiednie leczenie, (2) stosowanie terapii 4-lekowej obejmującej inhibitor neprylizyny z blokerem receptora angiotensynowego (ARNI), β-adrenolityk, antagonistę receptora mineralokortykosteroidowego oraz inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2), (3) kontynuowanie leczenia niewydolności serca u chorych w okresie remisji i normalizacji frakcji wyrzutowej.

Prof. Christian Mueller przedstawia trzy najważniejsze zasady w diagnostyce i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST: (1) przydział pacjentów do określonych grup ryzyka na podstawie oceny klinicznej, charakterystyki bólu w klatce piersiowej, EKG i stężenia troponin sercowych, (2) stosowanie jedynie oznaczenia troponiny o dużej czułości, (3) wykonanie koronarografii do 24 godzin od początku bólu u większości pacjentów.

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest