Leczenie chorych ze wskazaniami do doustnej antykoagulacji z powodu migotania przedsionków (AF) lub innych stanów, którzy jednocześnie wymagają zastosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) – z powodu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w ostrym zespole wieńcowym (OZW) albo w stabilnej chorobie wieńcowej (ChW) bądź w OZW leczonym zachowawczo – jest trudne i skomplikowane.

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Konferencje i szkolenia

14.06.2018 - 16.06.2018 – Kraków
Wyzwania Kardiologii Dziecięcej

15.06.2018 - 16.06.2018 - Kraków
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca

13.09.2018 - 15.09.2018 – Kraków
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

22.09.2018 - 23.09.2018 - Cholerzyn
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course

Partnerem serwisu jest