Szeroko nagłaśniane przypadki nagłego zatrzymania krążenia mające miejsce podczas meczów piłki nożnej pociągnęły za sobą wprowadzenie przez Federation Internationale de Footbal Association (FIFA) obowiązkowych badań elektrokardiograficznych i echokardiograficznych u zawodników przed przystąpieniem do międzynarodowych rozgrywek. Korzystając z danych zebranych przez FIFA Churchill i wsp. podjęli próbę zidentyfikowania cech szczególnych w EKG i echokardiografii serca u sportowców.

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest