Przypadki

 • 39-letnia kobieta po utracie przytomności, z gorączką

  39-letnia kobieta zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy we wrześniu 2020 roku z powodu utrzymującej się od 3–4 tygodni (mimo antybiotykoterapii) podwyższonej temperatury ciała, a okresowo gorączki. Z tego powodu odbyła 3 konsultacje telefoniczne u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mimo kolejno zmienianych antybiotyków nie uzyskano poprawy.

 • 85-letnia kobieta z dusznością spoczynkową

  Opis przypadku 85-letniej kobiety, która została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy przez zespół ratownictwa medycznego z powodu narastającej duszności spoczynkowej z towarzyszącym osłabieniem.

 • 27-letni mężczyzna z napadowym kołataniem serca

  Przypadek 27-letniego mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z powodu występującego od kilku lat napadowego kołatania serca.

 • 79-letnia kobieta po licznych inwazyjnych zabiegach kardiologicznych

  Przypadek 79-letniej kobiety zgłaszającej znaczne pogorszenie tolerancji wysiłku z towarzyszącą dusznością, która zgłosiła się na planową kontrolę do Poradni Kontroli Rozruszników.

 • 30-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym w I trymestrze ciąży

  Przypadek 30-letniej kobiety z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym w okresie dojrzewania, leczonej z tego powodu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, skierowanej do specjalistycznej poradni hipertensjologicznej z powodu wysokich wartości ciśnienia tętniczego.

 • 64-letni mężczyzna po utracie przytomności poprzedzonej bólem w klatce piersiowej

  Na SOR wykonano tomografię komputerową (TK) głowy bez kontrastu i nie uwidoczniono cech świeżego krwawienia wewnątrzczaszkowego ani zmian niedokrwiennych.

 • Chorzy z hipercholesterolemią rodzinną leczeni inhibitorem PCSK9

  Inspiracją do napisania artykułu są dwa przypadki pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeFH), którym do dotychczasowej terapii hipolipemizującej dodano alirokumab – inhibitor konwertazy proproteinowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9), ponieważ nie osiągnęli pożądanego stężenia cholesterolu frakcji LDL (LDL-C). Pacjentów tych, wraz z innymi chorymi na HeFH objętymi opieką Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, zakwalifikowano do programu lekowego dla alirokumabu. Program ten jest realizowany w Polsce przez placówki, które spełniły warunki ogłoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • 34-letni mężczyzna z nawracającymi dolegliwościami dławicowymi

  Samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej (SCAD) jest rzadką przyczyną ostrego zespołu wieńcowego (OZW). Może występować pod postacią stabilnej choroby wieńcowej, wstrząsu kardiogennego oraz być przyczyną nagłej śmierci sercowej.

 • 18-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym

  18-letniego ucznia liceum lekarz podstawowej opieki zdrowotnej skierował do przyklinicznej poradni nadciśnienia tętniczego w celu dalszej diagnostyki występujących od około 2 lat podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego oraz ewentualnego leczenia.

 • 34-letnia kobieta z torbielami wątroby

  Nietypowe odchylenie w badaniu USG jamy brzusznej u młodej pacjentki z torbielami wątroby.

125 artykułów - strona 1 z 13
Kardiologia Polska Zeszyty edukacyjne

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest