Prewencja

 • Znaczenie zmiany stylu życia w leczeniu otyłości

  O znaczeniu aktywności fizycznej oraz diety w leczeniu otyłości mówi dr Daniel Śliż.

 • SCORE czy SCORE 2 – czym się różnią te skale i której używać?

  W 2021 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaproponowało nowy system oceny ryzyka sercowo-naczyniowego – SCORE 2. Prof. Piotr Jankowski wyjaśnia, czym różni się on od systemu SCORE i który powinien być obecnie stosowany.

 • Ocena lipidogramu u osoby w podeszłym wieku

  Wraz ze zmianami demograficznymi oraz zróżnicowaniem wieku biologicznego u osób w starszym wieku powinno się również zmieniać podejście do zagadnień prewencji, w tym do oceny i reagowania na stężenie poszczególnych frakcji lipidowych. Dr Krzysztof Chlebus omawia filozofię podejścia do tego zagadnienia.

 • Dostępność inhibitorów PCSK-9 w Polsce

  Inhibitory PCSK-9 u wybranych pacjentów z hipercholesterolemią są refundowane w ramach Programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia. O kryteriach włączenia do programu oraz potrzebach pacjentów mówi prof. Piotr Dobrowolski z Narodowego Instytutu Kardiologii.

 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2020/2021

  Dieta z dużą ilością warzyw i owoców od lat stanowi podstawę skutecznej profilaktyki wielu chorób, szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego (SN). Ponieważ jak dotąd nie określono dokładnie optymalnego z punktu widzenia zdrowotnego spożycia warzyw i owoców, warto zwrócić uwagę na analizę danych 108 735 uczestników 2 dużych badań epidemiologicznych.

 • Statyny w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych

  Prof. Piotr Jankowski przedstawia wskazania do stosowania statyn w ramach prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.

 • Dieta Ornisha

  O diecie Ornisha, zaprojektowanej przez amerykańskiego kardiologa przede wszystkim w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, pisze dietetyk mgr Mateusz Durbas.

 • Dieta DASH - plan żywieniowy

  Jaka jest zalecana liczba porcji różnych grup produktów żywnościowych w zależności od dziennego zapotrzebowania kalorycznego? Jaka jest wielkość jednej porcji?

 • Dieta DASH - dobra dla serca

  W opublikowanym przez amerykańską agencję U.S. News & World Report rankingu Best Diets 2021 dieta DASH została uznana za jedną z najzdrowszych diet. O zasadach diety DASH i korzyściach zdrowotnych wynikających z jej stosowania pisze dietetyk mgr Mateusz Durbas.

 • Rozpoznawanie i leczenie otyłości. Omówienie zasad postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi

  W artykule przedstawiono czynniki ryzyka, przyczyny i konsekwencje zdrowotne otyłości oraz omówiono aktualne wytyczne europejskie, kanadyjskie i amerykańskie dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w otyłości.

79 artykułów - strona 1 z 8
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest