Połączenie sakubitryl/walsartan w leczeniu niewydolności serca

Połączenie sakubitryl/walsartan w leczeniu niewydolności serca
20.11.2017
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Klinika Chorób Serca AM, Wrocław
Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest