Skuteczność apiksabanu w porównaniu ze standardową antykoagulacją w przygotowaniu pacjentów z migotaniem przedsionków do kardiowersji

Skuteczność apiksabanu w porównaniu ze standardową antykoagulacją w przygotowaniu pacjentów z migotaniem przedsionków do kardiowersji
04.07.2018

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest