Pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 nie odnoszą korzyści z leczenia skojarzonego aspiryną i rywaroksabanem ani kolchicyną stosowaną w monoterapii

24.10.2022
© 2022 European Society of Cardiology

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Astma aspirynowa
  • Niewydolność oddechowa
  • Przewlekła niewydolność oddechowa
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Próba prowokacyjna z kwasem acetylosalicylowym
  • Badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach (DLCO, TLCO)
  • Ostra niewydolność oddechowa
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest