Migotanie przedsionków a płeć – nowe badanie obala popularny pogląd

19.04.2023
CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Udar mózgu
  • Niewydolność serca
  • Zespół preekscytacji
  • Arytmie komorowe
  • Migotanie przedsionków
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
  • Endarterektomia
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Sponsorem serwisu jest