Postępowanie z chorymi po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii serca poddawanymi radioterapii – aktualny stan wiedzy

24.11.2022
lek. Justyna Wojdyła1, dr hab. n. med. mgr inż. Andrzej Ząbek1, dr n. med. Krzysztof Małecki2, prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski1,3, prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka1,3
1 Oddział Kliniczny Elektrokardiologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
2 Zakład Radioterapii Dzieci i Dorosłych, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
3 Instytut Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Radioterapia
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest