Dodanie ezetymibu do statyny u chorych po ostrym zespole wieńcowym – badanie IMPROVE-IT

Dodanie ezetymibu do statyny u chorych po ostrym zespole wieńcowym – badanie IMPROVE-IT
11.02.2016
Omówienie artykułu: Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes
Ch.P. Cannon i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; doi: 10.1056/NEJMoa14104

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest