Empagliflozyna a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerkowych u chorych z niewydolnością serca

Empagliflozyna a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerkowych u chorych z niewydolnością serca – badanie EMPEROR-Reduced

07.04.2021
Omówienie artykułu: Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure
M. Packer i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2022190

Kardiologia Polska Zeszyty edukacyjne

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest