W jaki sposób spożycie alkoholu wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe?

10.01.2022
Omówienie artykułu: Association of alcohol consumption with morbidity and mortality in patients with cardiovascular disease: original data and meta-analysis of 48,423 men and women.
Ding i wsp.
BMC Medicine, 2021; 19: 167

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest