Polipigułka w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych – badanie SECURE

27.02.2023
Omówienie artykułu: Polypill strategy in secondary cardiovascular prevention
Castellano J.M. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2022; 387: 967–977

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zawał serca
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Próba prowokacyjna z kwasem acetylosalicylowym
  • Koronarografia
  • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Sponsorem serwisu jest