Toksyczność sercowo-naczyniowa leczenia przeciwnowotworowego

22.05.2017
Na podstawie: 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC)
J.L. Zamorano, P. Lancellotti, D. Rodriguez Munoz, V. Aboyans, R. Asteggiano, M. Galderisi, G. Habib, D.J. Lenihan, G.Y. Lip, A.R. Lyon, T. Lopez Fernandez, D. Mohty, M.F. Piepoli, J. Tamargo, A. Torbicki, T.M. Suter
European Heart Journal, 2016; 37: 2768–2801

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Choroba wieńcowa
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Dławica odmienna
  • Udar mózgu
  • Dławica piersiowa stabilna
  • Dieta w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest