Uniwersalna definicja i klasyfikacja niewydolności serca. Podsumowanie stanowiska Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology i Japanese Heart Failure Society 2021

09.09.2022
Na podstawie: B. Bozkurt, A.J.S. Coats, H. Tsutsui, C.M. Abdelhamid, S. Adamopoulos, N. Albert, S.D. Anker, J. Atherton, M. Böhm, J. Butler, M.H. Drazner, G. Michael Felker, G. Filippatos, M. Fiuzat, G.C. Fonarow, J.E. Gomez-Mesa, P. Heidenreich, T. Imamura, E.A. Jankowska, J. Januzzi, P. Khazanie, K. Kinugawa, C.S.P. Lam, Y. Matsue, M. Metra, T. Ohtani, M.F. Piepoli, P. Ponikowski, G.M.C. Rosano, Y. Sakata, P. Seferović, R.C. Starling, J.R. Teerlink, O. Vardeny, K. Yamamoto, C. Yancy, J. Zhang, S. Zieroth: Universal definition and classification of heart failure: a report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing Committee of the Universal Definition of Heart Failure: Endorsed by the Canadian Heart Failure Society, Heart Failure Association of India, Cardiac Society of Australia and New Zealand, and Chinese Heart Failure Association.
European Journal of Heart Failure, 2021; 23: 352–380

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Echokardiografia serca (echo serca)
  • Niewydolność serca
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest