Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjenta z migotaniem przedsionków i trombocytopatią

11.10.2021
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest