Zespół przewlekłego stresu pourazowego PTSD, nadciśnienie tętnicze i ryzyko sercowo-naczyniowe

15.02.2023
dr n. med. Jolanta Walczewska
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Dieta w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Hiperaldosteronizm pierwotny
  • Dieta w nadciśnieniu tętniczym
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Sponsorem serwisu jest