U których pacjentów stosować fibraty?

U których pacjentów stosować fibraty?
07.03.2016
dr hab. n. med. Paweł Burchardt
Pracownia Biologii Zaburzeń Lipidowych
Zakład Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Oddział Kardiologiczny, Pracownia Serca i Naczyń, Szpital im. J. Strusia, Poznań

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest