Skoordynowane leczenie pacjenta po zawale serca

12.04.2021
dr n. med Piotr Feusette
I Zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest