Teleporada u pacjenta z migotaniem przedsionków

15.11.2021
dr hab. n. med. Sebastian Stec
Centrum badawczo-rozwojowe, Medinice S.A., Fundusz Medi-Alfa, Aeropolis-Jasionka, Rzeszów

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest