ESC 2022: Stratyfikacja ryzyka u pacjenta z kardiomiopatią

09.11.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w okulistyce
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Polineuropatie
  • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
  • Arytmie komorowe
  • Zespół preekscytacji
  • Migotanie przedsionków
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest