Rola scyntygrafii w diagnostyce amyloidozy transtyretynowej

23.01.2023
dr n. med. Katarzyna Holcman
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Scyntygrafia nerek
  • Wskazania i przeciwwskazania do badań izotopowych
  • Skrobiawica nerek
  • Amyloidoza (skrobawica)
  • Scyntygrafia perfuzyjna
  • Scyntygrafia wentylacyjna
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest