Jak leczyć migotanie przedsionków u pacjenta z niewydolnością serca?

16.01.2023
prof. dr hab. med. Marcin Grabowski
I Katedra i Klinika Kardiologii WUM, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Niewydolność serca
  • Arytmie komorowe
  • Zespół preekscytacji
  • Migotanie przedsionków
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest