Czy tablice Pol-SCORE mają przewagę nad tablicami SCORE Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?

Czy tablice Pol-SCORE mają przewagę nad tablicami SCORE Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?
17.02.2016
dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Prof. UJ
Instytut Kardiologii UJCM, Kraków

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest