Kiedy włączyć beta-adrenolityk?


Osoby, które prześlą prawidłowe odpowiedzi do 10.12.2021 zgodnie z regulaminem quizu mają możliwość wygrania 1 z 20 nagród książkowych: Interna Szczeklika MAŁY podręcznik 2021/22.

Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące roli beta-adrenolityków w leczeniu nadciśnienia tętniczego:


Beta-adrenolityk jest zalecany jako leczenie pierwszego wyboru w celu kontroli częstotliwości rytmu u pacjentów z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków będących w następujących klasach czynnościowych wg NYHA:


W celu redukcji ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zgonu u pacjentów z niewydolnością serca (NYHA II–IV) z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory zaleca się stosowanie następujących grup leków:
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest