Czy telemedycyna jest przydatna u pacjentów z migotaniem przedsionków?

21.02.2024
lek. Jakub K. Rokicki
Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Diagnostyka zawału serca
  • Arytmie komorowe
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Zespół preekscytacji
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Jak oszacować u siebie poziom ryzyka sercowo-naczyniowego?
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Migotanie przedsionków
  • Częstoskurcz nadkomorowy

Sponsorem serwisu jest