Postępowanie w omdleniach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2018

29.10.2018
Na podstawie: M. Brignole, A. Moya, F.J. de Lange, J.C. Deharo, P.M. Elliott, A. Fanciulli, A. Fedorowski, R. Furlan, R.A. Kenny, A. Martín, V. Probst, M.J. Reed, C.P. Rice, R. Sutton, A. Ungar, J.G. van Dijk; ESC Scientific Document Group: 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope
lek. Maria Referowska, dr n. med. Wiktoria Leśniak, dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR
European Heart Journal, 2018; 39: 1883–1948

Wybrane treści dla pacjenta
  • Diagnostyka zawału serca
  • Koronarografia
  • Zawał serca
  • Zespół preekscytacji
  • Dławica odmienna
  • Arytmie komorowe
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Migotanie przedsionków
  • Częstoskurcz nadkomorowy
Materiały sponsora

Nadciśnienie tętnicze a aktywność seksualna

dr hab. n. med. Jacek Wolf
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nebiwolol – jakie widzę dla niego miejsce dzisiaj?

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Bisoprolol – jakie widzę dla niego miejsce dzisiaj?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Historyczny rozwój leków beta-adrenolitycznych

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Złote Molekuły wśród β-adrenolityków

prof. dr. hab. med. Krzysztof Narkiewicz
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Ostra niewydolność serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023

Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CMKP, CSK MSWIA

Przewlekła niewydolność serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
I Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Nowa definicja i klasyfikacja niewydolności serca

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2021-2023
Prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak
I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wirtualny pacjent – sprawdź, czy właściwie leczysz chorego z licznymi czynnikami ryzyka

Od przerostu mięśnia lewej komory do niewydolności serca – jak zmienia się terapia hipotensyjna w kontinuum chorób serca?

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIK
Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Sponsorem serwisu jest