Postępowanie w wadach zastawkowych serca – cz. I. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2017

Postępowanie w wadach zastawkowych serca – cz. I. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2017

21.05.2018
Na podstawie: ESC Scientific Document Group: 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
H. Baumgartner, V. Falk, J.J. Bax, M. De Bonis, C. Hamm, P.J. Holm, B. Iung, P. Lancellotti, E. Lansac, D. Rodriguez Munoz, R. Rosenhek, J. Sjögren, P. Tornos Mas, A. Vahanian, T. Walther, O. Wendler, S. Windecker, J.L. Zamorano;
European Heart Journal, 2017; 38: 2739–2791

Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest