Czy u pacjenta po wyleczeniu migotania przedsionków można odstawić leki przeciwkrzepliwe?

15.06.2020
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa
XXIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest