Kardiochirurgiczne leczenie wstrząsu w przebiegu zawału serca

29.03.2021
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle
Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest