Kiedy preferowane są ACE-I i CCB?


W których z poniższych sytuacji klinicznych w leczeniu hipotensyjnym preferowane jest stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów kanału wapniowego?

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest