Kiedy preferowane są ACE-I i CCB?


W których z poniższych sytuacji klinicznych w leczeniu hipotensyjnym preferowane jest stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów kanału wapniowego?

Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest