Czy warto dążyć do niskiego ciśnienia tętniczego?


W badaniu SPRINT u pacjentów z ciśnieniem tętniczym skurczowym >130 mm Hg i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale bez cukrzycy, dążenie do obniżenie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego <120 mm Hg w porównaniu z obniżeniem <140 mm Hg wiązało się z:

Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest