Czy warto dążyć do niskiego ciśnienia tętniczego?


W badaniu SPRINT u pacjentów z ciśnieniem tętniczym skurczowym >130 mm Hg i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale bez cukrzycy, dążenie do obniżenie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego <120 mm Hg w porównaniu z obniżeniem <140 mm Hg wiązało się z:

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Konferencje i szkolenia

14.06.2018 - 16.06.2018 – Kraków
Wyzwania Kardiologii Dziecięcej

15.06.2018 - 16.06.2018 - Kraków
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca

13.09.2018 - 15.09.2018 – Kraków
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

22.09.2018 - 23.09.2018 - Cholerzyn
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course

Partnerem serwisu jest