Leczenie hipotensyjne w niewydolności serca


W leczeniu nadciśnienia tętniczego u objawowych chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lekiem pierwszego wyboru jest:Który z niżej wymienionych leków nie jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u objawowych chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową?

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Konferencje i szkolenia

14.06.2018 - 16.06.2018 – Kraków
Wyzwania Kardiologii Dziecięcej

15.06.2018 - 16.06.2018 - Kraków
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca

13.09.2018 - 15.09.2018 – Kraków
XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

22.09.2018 - 23.09.2018 - Cholerzyn
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course

Partnerem serwisu jest