Leczenie hipotensyjne w niewydolności serca


W leczeniu nadciśnienia tętniczego u objawowych chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lekiem pierwszego wyboru jest:Który z niżej wymienionych leków nie jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u objawowych chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową?

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest