Niewydolność serca


Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową można rozpoznać tylko, jeśli frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi:


Docelową dawką bisoprololu u pacjenta z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową jest:
Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest