Kontrola rytmu serca u pacjentów z migotaniem przedsionków – krok po kroku

21.08.2017

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Diagnostyka zawału serca
  • Dławica odmienna
  • Choroba wieńcowa
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Dławica piersiowa stabilna
  • Niewydolność serca
  • Zespół preekscytacji
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest