Postępy w kardiologii

 • Niewydolność serca – postępy 2021/2022

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 26.07.2021 r. do 31.08.2022 r.

 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2021/2022

  W opublikowanych w 2021 roku nowych wytycznych 13 europejskich towarzystw naukowych dotyczących profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych wprowadzono istotne zmiany, z których najważniejsza dotyczy oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2021/2022

  Z okresu od sierpnia 2021 do czerwca 2022 wybraliśmy kilkanaście dokumentów i badań, które mogą pomóc w powrocie do skutecznej terapii NT.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2021/2022

  Zestawienie obejmuje przegląd publikacji dotyczących zaburzeń rytmu serca, które ukazały się w 2021 i na początku 2022 roku, m.in. badania FitBit Heart Study, LOOP, RACE 3.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W 2021 roku opublikowano wiele badań z randomizacją dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. W artykule przedstawiamy subiektywne podsumowanie najważniejszych według nas badań z randomizacją, które mogą mieć istotny wpływ na postępowanie kliniczne.

 • Przewlekłe zespoły wieńcowe – postępy 2021

  W artykule omówiono m.in. badanie AMPLIFiED, ADAPTABLE, MASTER DAPT, metaanalizę dotyczącą skuteczności leczenia kolchicyną i badanie COLOR.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2020/2021

  W okresie pandemii COVID-19 opublikowano wiele interesujących badań z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego. Do niniejszego przeglądu wybraliśmy te badania, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na codzienną praktykę i skuteczność terapii nadciśnienia tętniczego.

 • Niewydolność serca – postępy 2020/2021

  Ostatnie lata to okres niesłabnącego zainteresowania niewydolnością serca, co nie tylko się przekłada na lepsze poznanie mechanizmów patofizjologicznych, ale ma także ważne praktyczne implikacje kliniczne w aspekcie poprawy rozpoznawania i leczenia.

 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2020/2021

  Dieta z dużą ilością warzyw i owoców od lat stanowi podstawę skutecznej profilaktyki wielu chorób, szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego (SN). Ponieważ jak dotąd nie określono dokładnie optymalnego z punktu widzenia zdrowotnego spożycia warzyw i owoców, warto zwrócić uwagę na analizę danych 108 735 uczestników 2 dużych badań epidemiologicznych.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2020/2021

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 11.05.2020 r. do 15.04.2021 r.

82 artykuły - strona 1 z 9
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest