Wytyczne ESC

Choroby osierdzia więcej

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST więcej

Leki przeciwpłytkowe więcej

Komorowe zaburzenia rytmu i nagła śmierć sercowa więcej

Infekcyjne zapalenie wsierdzia więcej

Kardiomiopatia przerostowa więcej

Choroby aorty więcej

 • Rozpoznawanie i leczenie chorób aorty. Podsumowanie wytycznych ESC 2014
  Rozpoznawanie i leczenie chorób aorty. Podsumowanie wytycznych ESC 2014
  W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące następujących aspektów chorób aorty: epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, ogólnych zasad leczenia zachowawczego i inwazyjnego, postępowania w ostrych zespołach aortalnych, tętniaków aorty, dwupłatkowej zastawki aortalnej, koarktacji aorty, miażdżycy aorty, przewlekłego rozwarstwienia aorty oraz monitorowania po leczeniu wewnątrznaczyniowym.
 • Ostry zespół aortalny
  Ostry zespół aortalny
  Profesor Mariusz Kuśmierczyk przedstawia sposoby leczenia pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty oraz trudności wynikające z leczenia przeciwpłytkowego tych pacjentów.

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego więcej

 • Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2014
  Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2014
  W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego: 1) stratyfikację ryzyka u chorych poddawanych rewaskularyzacji; 2) strategie diagnostyczne; 3) zapobieganie nefropatii kontrastowej; 4) rewaskularyzację wieńcową u chorych na miażdżycę tętnic szyjnych lub tętnic obwodowych; 5) powtórną rewaskularyzację; 6) zaburzenia rytmu serca; 7) aspekty techniczne związane z CABG i PCI; 8) leczenie przeciwzakrzepowe; 9) długoterminową farmakoterapię po zabiegu; oraz 10) monitorowanie chorych.
 • Czy można odstawić klopidogrel przed zabiegiem amputacji palców?
  Czy można odstawić klopidogrel przed zabiegiem amputacji palców?
  Na pytanie czytelnika odpowiada prof. Anetta Undas.

Ostra zatorowość płucna więcej

Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami więcej

Choroba wieńcowa stabilna więcej

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca więcej

Nadciśnienie tętnicze więcej

Wady zastawkowe serca więcej

Migotanie przedsionków więcej

Trzecia uniwersalna definicja zawału serca więcej

Ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST więcej

Ostra i przewlekła niewydolność serca więcej

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych więcej

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest