Wytyczne ESC

Choroby osierdzia

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST

Komorowe zaburzenia rytmu i nagła śmierć sercowa

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Kardiomiopatia przerostowa

Choroby aorty

 • Rozpoznawanie i leczenie chorób aorty. Podsumowanie wytycznych ESC 2014
  Rozpoznawanie i leczenie chorób aorty. Podsumowanie wytycznych ESC 2014
  W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące następujących aspektów chorób aorty: epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, ogólnych zasad leczenia zachowawczego i inwazyjnego, postępowania w ostrych zespołach aortalnych, tętniaków aorty, dwupłatkowej zastawki aortalnej, koarktacji aorty, miażdżycy aorty, przewlekłego rozwarstwienia aorty oraz monitorowania po leczeniu wewnątrznaczyniowym.
 • Ostry zespół aortalny
  Ostry zespół aortalny
  Profesor Mariusz Kuśmierczyk przedstawia sposoby leczenia pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty oraz trudności wynikające z leczenia przeciwpłytkowego tych pacjentów.

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego

 • Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2014
  Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2014
  W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego: 1) stratyfikację ryzyka u chorych poddawanych rewaskularyzacji; 2) strategie diagnostyczne; 3) zapobieganie nefropatii kontrastowej; 4) rewaskularyzację wieńcową u chorych na miażdżycę tętnic szyjnych lub tętnic obwodowych; 5) powtórną rewaskularyzację; 6) zaburzenia rytmu serca; 7) aspekty techniczne związane z CABG i PCI; 8) leczenie przeciwzakrzepowe; 9) długoterminową farmakoterapię po zabiegu; oraz 10) monitorowanie chorych.
 • Czy można odstawić klopidogrel przed zabiegiem amputacji palców?
  Czy można odstawić klopidogrel przed zabiegiem amputacji palców?
  Na pytanie czytelnika odpowiada prof. Anetta Undas.

Ostra zatorowość płucna

Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami

Cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe

Choroba wieńcowa stabilna

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca

Nadciśnienie tętnicze

Wady zastawkowe serca

Migotanie przedsionków

Trzecia uniwersalna definicja zawału serca

Ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST

Ostra i przewlekła niewydolność serca

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest