Wytyczne ESC

Zobacz najnowsze więcej

 • Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  W latach 1995–2015 udział zawału serca bez uniesienia odcinka ST wśród wszystkich rozpoznawanych zawałów serca zwiększył się z 1/3 do ponad 1/2. Obecnie u chorych z NSTEMI częściej wykonuje się koronarografię w ciągu ≤72 godz. od przyjęcia, co spowodowało zmniejszenie śmiertelności w okresie 6 miesięcy od zawału.
 • Kardiologia sportowa i ćwiczenia fizyczne w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  Kardiologia sportowa i ćwiczenia fizyczne w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  W artykule przedstawiono najważniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje i zalecenia dotyczące ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu u osób bez chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych z: otyłością, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią lub cukrzycą, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadą serca, chorobą aorty, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, zaburzeniami rytmu serca, chorobą tętnic obwodowych, przewlekłą chorobą nerek, nowotworem złośliwym, oraz u kobiet w ciąży.

COVID-19 i choroby sercowo-naczyniowe więcej

Choroba wieńcowa stabilna więcej

Choroby aorty więcej

 • Ostry zespół aortalny
  Ostry zespół aortalny
  Profesor Mariusz Kuśmierczyk przedstawia sposoby leczenia pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty oraz trudności wynikające z leczenia przeciwpłytkowego tych pacjentów.
 • Jak postępować w rozwarstwieniu aorty u ciężarnej?
  Jak postępować w rozwarstwieniu aorty u ciężarnej?
  Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach przedstawia czynniki ryzyka, metody zapobiegania i postępowania u ciężarnych z rozwarstwieniem aorty.

Choroby osierdzia więcej

Choroby sercowo-naczyniowe u ciężarnych więcej

Choroby tętnic obwodowych więcej

Cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe więcej

Infekcyjne zapalenie wsierdzia więcej

Kardiologia sportowa więcej

 • Co nowego w kardiologii sportowej?
  Co nowego w kardiologii sportowej?
  Dr hab. Renata Główczyńska omawia zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020 dotyczące kardiologii sportowej.
 • Kardiologia sportowa i ćwiczenia fizyczne w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  Kardiologia sportowa i ćwiczenia fizyczne w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie wytycznych ESC 2020
  W artykule przedstawiono najważniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje i zalecenia dotyczące ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu u osób bez chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych z: otyłością, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią lub cukrzycą, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadą serca, chorobą aorty, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, zaburzeniami rytmu serca, chorobą tętnic obwodowych, przewlekłą chorobą nerek, nowotworem złośliwym, oraz u kobiet w ciąży.

Kardiomiopatia przerostowa więcej

Komorowe zaburzenia rytmu i nagła śmierć sercowa więcej

Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami więcej

Leki przeciwpłytkowe więcej

Migotanie przedsionków więcej

Nadciśnienie tętnicze więcej

Nadkomorowe zaburzenia rytmu więcej

Omdlenia więcej

 • Diagnostyka pacjenta po omdleniu
  Diagnostyka pacjenta po omdleniu
  Prof. Sebastian Stec omawia algorytm diagnostyczny u pacjenta po epizodzie omdlenia.
 • Omdlenia – nowości w rozpoznawaniu i leczeniu
  Omdlenia – nowości w rozpoznawaniu i leczeniu
  W nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących postępowania w omdleniach podkreślono, że u wszystkich chorych w ramach oceny wstępnej należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe (z uwzględnieniem pomiaru ciśnienia tętniczego w pozycji stojącej) i wykonać standardowy EKG. U chorych obciążonych dużym ryzykiem, z podejrzeniem omdlenia arytmicznego należy rozpocząć natychmiastowe monitorowanie EKG (w łóżku lub telemetrycznie).

Ostra i przewlekła niewydolność serca więcej

Ostra zatorowość płucna więcej

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST więcej

Ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST więcej

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych więcej

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego więcej

 • Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2018
  Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2018
  U chorych z niewydolnością serca i chorobą wieńcową (ChW) uznanych za potencjalnie kwalifikujących się do rewaskularyzacji wieńcowej przed decyzją o rewaskularyzacji można rozważyć wykorzystanie nieinwazyjnych obrazowych badań obciążeniowych – rezonansu magnetycznego (MR) serca, echokardiografii obciążeniowej, tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu lub pozytonowej tomografii emisyjnej – w celu oceny niedokrwienia mięśnia sercowego i jego żywotności.
 • Zmiany w wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego
  Zmiany w wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego
  W 2018 roku opublikowano wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego, w których omówiono wskazania, ograniczenia i wyniki leczenia z zastosowaniem obu metod rewaskularyzacji (przezskórnej interwencji wieńcowej [PCI] i metody chirurgicznej – pomostowania aortalno-wieńcowego [CABG]) w różnych populacjach chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych.

Stymulacja serca i terapia resynchronizująca więcej

Uniwersalna definicja zawału serca więcej

Wady zastawkowe serca więcej

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest