Postępowanie w wadach wrodzonych serca u dorosłych. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2020

31.05.2021
ESC Scientific Document Group: 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease
H. Baumgartner, J. De Backer, S.V. Babu-Narayan, W. Budts, M. Chessa, G.P. Diller, B. Lung, J. Kluin, I.M. Lang, F. Meijboom, P. Moons, B.J.M. Mulder, E. Oechslin, J.W. Roos-Hesselink, M. Schwerzmann, L. Sondergaard, K. Zeppenfeld
komentarz: dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk prof. UJ
European Heart Journal, 2020; doi: 10.1093/eurheartj/ehaa554

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest